SEO Geliştirme Yöntemleri

SEO Geliştirme Yöntemleri

SEO Geliştirme yöntemleri;SEO çalışması nedir sorusuna verilecek en iyi yanıt: internet ortamında sunulan ürünlerin anahtar kelimelerinin, arama motoruna girilmesi sonucu kullanıcıların karşısına direk olarak çıkmasını sağlayan hizmettir şeklinde olmaktadır. Bu hizmeti gerçekleştirmek yeni başlayanlara göre olmamakta ve mutlaka oluşturulacak site için yıllardır bu işin içinde olan kişilerden yardım alınmalıdır. Firmamız, sağladığı SEO hizmeti sayesinde sitelerin optimizasyonuna yardımcı olarak, kullanıcılara en iyi şekilde hizmet verilmesini amaçlamaktadır. Farklı SEO aşamaları bulunmakta ve bu aşamalar teker teker sıra ile gerçekleştirilmektedir.

1. Aşama: Arama

Arama tercihlerinin gelişmesi insanları bilgiye daha basit bir şekilde ulaşabilir hale getirirken, şirketler de boş durmayarak insanların bilgiye ulaşması durumunu kendi lehlerine çevirmek için farklı metotlar aramaya başlamışlardır. Bu metot arayışları, arama motorlarının üst kısımlarında boy göstermek için kullanılan yöntemlerin hepsini bünyesinde barındıran SEO hizmeti (Search Engine Optimization) çalışmalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Araştırmalar neticesinde her gün yaklaşık olarak 8 milyar kelimenin arama motorunda arandığı tespit edilmiştir. Bu sonuç arama motorlarının günlük hayat için ne kadar önemli olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Bu gibi büyük bir kitleye hitap etmesinden dolayı SEO hizmeti arama motorları, kullanıcıların karşısına en doğru ve en hızlı çözümü çıkarmak için maddi ve manevi tüm kaynakları zorlamaktadır. Bu da maddi boyutlarda ciddi bir yatırım anlamına gelmektedir. İhtiyacı olan bu parayı arama motorları, sponsorlu reklam modelleri ile karşılamak durumundadır. Reklam tüm sayfayı kapatmayacak şekilde olmak zorundadır. İlk arama motoru projesi olan Archie, son derece temel bir şekilde listeleme yöntemi kullanılarak çalışmaktadır. Archie projesini ise Altavista ve Yahoo gibi projeler takip etmiştir. Başlarda Altavista ile Yahoo rekabet halinde iken sonraları pazar payına Yahoo önlük etmeye başlamış ve belirli bir zaman sonra Altavista projesini satın alarak daha da büyümüştür. 1998 yılı ise Google arama motorunun pazara giriş yılı olarak internet alemine bomba gibi düşmüştür.

Google SEO hizmeti arama motorunun büyümesi temelde bir sebebe dayanmaktadır: sıralama yapmak. Google arama motorunun, web site bağlantılarını bir sıralama faktörü ile düzene koyma düşüncesi kullanıcıları aradıkları bilgiye daha kolay ulaşabilir hale getirmeyi başarmıştır. İnternet dünyasında bulunan akademik çalışmaların değeri, kaç bilim insanının çalışmayı alıntıladığı ile doğrudan ilişkili tutulmaktadır. Google bu durumu kullanarak önemli ve nitelikli bilgileri ön plana taşımış ve üst sıralarda bu bilgilere yer vererek insanların daha kolay ulaşmasını sağlamıştır. Google arama motoru optimizasyonu melek yatırım alarak daha da büyümüş ve evrensel bir boyuta ulaşmış olmaktadır. Bu tarihten sonra Google, Çin ve Rusya dışında yer alan ülkelerde lider arama motoru olarak bilinmeye başlamıştır.

2. Aşama: Anlama

İyi bir SEO planı yapılabilmesi, ilk olarak web sitesinin ulaşmak istediği hedef kitlesini ne kadar tanıdığına bağlıdır. Hedef kitle içerisinde yer alan insanların, neden o anahtar kelime ile arama yapmaya ihtiyaç duyduğunu anlamak SEO temalı konuşmaların popular konuları arasında yer almaktadır. Dünyaca ünlü SEO veri sağlayıcılarından olan Marcus Tober’in 2015 yılı içerisinde gerçekleşen SEOzone konferansında yaptığı konuşmasında arama yapan her bireyin mutlaka bir nedeni olduğuna değinmiştir. Bu nedenleri ise 5 alt kategoriye ayırmıştır. Bu kategoriler; istekler, sorular, sonuçlar, endişeler ve problemler olarak ifade edilebilmektedir.

SEO geliştirme başlığı altında yer alan istekler kısmı içerisinde kullanıcıların arama motorundan tam olarak ne istediğine yer verilmektedir. Kullanıcı tarihi bir bilgi mi araştırıyor ya da bir telefon mu satın alacak şeklinde sorulara bu kısımda cevap aranmaktadır. Sorular kısmı, bireylerin arama motoru butonuna şu nedir ya da şunun fiyatı ne kadar gibi net cevap beklediği soru cümlelerinin incelendiği kısımdır. Sonuçlar kısmı, aratılan kelimeler ile ilgili karşılaşılacak sonuçlara değinilmek için üzerinde durulması gereken kısımlardandır. Endişeler kısmında daha çok bir kullanıcın satın alacağı ürüne karşı duyduğu endişe incelenmektedir. Problemler şeklinde belirtilen son kısım ise, arama motoru ile aratılarak elde edilen ürünün sorunlu olmasına ya da elde edilen bilgilerin yanlış olmasına bağlı olarak bu yanlışlığı düzeltmek üzerine ortaya çıkmıştır.

3. Aşama: Sınıflandırma

SEO Geliştirme Yöntemleri Firma olarak kullanıcılarınızın arattığı kelimelere en iyi cevabı sunabilmeniz için sizlere uygun fiyatlar ile SEO geliştirme hizmeti sunmaktayız. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak ister iseniz web sayfamıza gidebilir ve orada yer alan fiyatları kolayca inceleyebilirsiniz. Kullanıcılar tarafından aratılan anahtar kelimelerin sınıflandırılması genel olarak 3 başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar; yönelimi belirli bir zaman önce belirlenmiş arama grupları, ticari olarak değer katan arama grupları, bilgiye ulaşmak için olan arama grupları şeklinde ifade edilebilmektedir.

Anahtar kelime gruplarının iyi tanınıp iyi sınıflandırılması SEO planı bakımından önem taşımaktadır. Bilgiye ulaşmak maksatlı yapılan arama gruplarında herhangi bir konu ile ilgili bilgilendirici içeriğe ulaşılması hedef alınmaktadır. İnternetin en çok kullanılan arama çeşidi olan bu grup, her türlü soru ve cevabı bünyesinde tarafsız olarak barındırmaktadır. Temel amacın doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşmak olduğu bu grupta büyük fırsatlar bulunmaktadır. Bu grupta yer alan aramaların satın alma eğilimine katkı sağlamadığı sanılsa da ihtiyacın doğru analizi ile yapılacak iletişim kârlı sonuçlar elde ettirebilmektedir. Bilgi odaklı gerçekleştirilen aramalar, ticari aramaların boyutları kadar yüksek potansiyele sahip olamasa bile son derece avantajlı özellikleri bulunmaktadır. Bu avantajlar; yüksek arama hacmi ve çeşitliliğin oluşturduğu kolay rekabet şeklinde ifade edilebilmektedir.

SEO Geliştirme Yöntemleri
                   SEO Geliştirme Yöntemleri

SEO geliştirme aşamaları alt başlığı içerisinde yer alan diğer bir grup da yönelimi belirli bir zaman öncesine dayanan arama gruplarıdır. Hedefe yönelik gerçekleştirilen aramalar, direk olarak bir web sitesinin ara yüzüne yönelmek zorunda değildir. Site ya da marka adı ilişkilendirilen kelimeleri içeren aramalar bu grupta yer almaktadır. Son grup olan ticari olarak değer katan arama grupları, birçok marka için SEO çalışmalarında önem arz etmektedir. Çünkü alışveriş işlemi ve kullanıcılar ile etkileşim büyük oranda bu grupta yer almaktadır. Satın almanın yanı sıra bu grup, müşteri memnuniyet anketlerinin de yer aldığı gruptur.

Bir sorgunun ticari olarak değer katan arama grubu içerisinde yer alması için her zaman maddi bir sonuca bağlı olması gerekmemektedir. Herhangi bir finansal desteğe bağlı olmadan yalnızca aktif üyeleri bünyesinde barındıran soru cevap platformları da bu gruba dahil edilebilmektedir. Siteniz bu gruplardan hangisine dahil olursa olsun organik trafiğini en doğru şekilde artırmak için 7/24 firmamıza ulaşabilir ve bizlerden detaylı bilgi alabilirsiniz.

4. Aşama: SWOT Analizi

İnternet üzerindeki tüm aramalar yukarda bahsedildiği şekilde üç farklı kategori altında toplanmaktadır. Bu sınıflandırmaları doğru anlamak büyük ölçüde SWOT analizine bağlı olmaktadır. Bir kelimenin hangi amaçla arandığını anlayabiliyor olmak araştırma süreci içinde önemli yardımcılar arasındadır. Birbirine yakın anlamlardaki sorguların farklı varyasyonları için yapılan aramalar da sitenin çıkabilmesi için SWOT analizi önemlidir. Yapılan sorgunun hangi kategoriye girdiği anlaşıldıktan sonra, SWOT analizi kullanılarak bir konuya ait güçlü ve zayıf yönler belirlenebilmekte ve fırsat ile riskleri bir arada toplanmaktadır. SEO planı için SWOT analizinin uygulama işlemi sitelerin başarısını artıracaktır.